Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

!!! Jeżeli jesteś naszym pacjentem, to my jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Prosimy zapoznaj się z klauzulą informacyjną. !!!

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

 

  1. Szanowny Pacjencie Administratorem Twoich danych osobowych jest: Radiologica Sp. z o.o. z siedzibą 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 124, zwana dalej Administratorem

  2. Możesz skontaktować się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych: Karolina Markowska, e-mail: inspektorochronydanych@radiologica.pl

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej

  4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa

  5. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa

  7. Masz prawo do dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w zakresie obowiązujących przepisów. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  9. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3

  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 

Podstawy prawne: